Program
Individuálny
Potenciál

V rámci programu Individuálny potenciál sa snažíme identifikovať v študentoch potenciál, ohodnotiť ho a poskytnúť im tak základňu na jeho ďalší rozvoj. 

Program
Účinná Distribúcia
Vedomostí

Veríme, že ak by všetci študenti pracovali s najaktuálnejšími a najkvalitnejšími informáciami, aké sú v spoločnosti dostupné, tak by robili lepšie rozhodnutia.

Program
Budúcnosť
práce

Program s názvom Budúcnosť práce sa snaží informovať študentov o tom, ako sa vyvíja trh práce, aké povolania zanikajú, a naopak, aké zamerania sú momentálne na vzostupe. 

Program
Medzi-sektorová
Spolupráca

Sme presvedčení, že zvýšenie množstva spoluprác medzi jednotlivcami i spoločnosťami zvýši ich produktivitu a podporí vznik kreatívnych myšlienok u všetkých zúčastnených.

SAIDE
KOMUNITA

SAIDE Komunita je sieť partnerov, od študentov až po vedúcich pracovníkov, z celej republiky, ktorí zdieľajú svoje nápady a spolupracujú na tvorbe kreatívnych riešení zameraných na výzvy, ktorým čelí dnešné vzdelávanie.

     

PARTNERI PROJEKTOV