top of page

STAVIAME MOSTY
MEDZI ŠKOLSTVOM A TRHOM PRÁCE

06.jpg

NAŠOU VÍZIOU JE, ABY KAŽDÝ MLADÝ ČLOVEK
OPÚŠŤAL BRÁNY VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU KOMPLETNE
PRIPRAVENÝ NA MENIACI SA SVET PRÁCE

NAŠE PROJEKTY

13.jpg

READYCON

Online podujatie prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

04.jpg

Učitelia Budúcnosti

Iniciatíva prepájajúca odborníkov zo sféry výskumu a trhu so stredo-školskými pedagógmi za účelom ich vzdelávania o najnovších postupoch, trendoch a inováciách v odboroch, ktoré vyučujú.

KP_0203.jpg

BeREADY AWARDS

Súťaž, ktorá učí stredoškolákov spolu-pracovať v online priestore na výzvach, ktorým čelia mestá budúcnosti.

V RÁMCI NAŠICH PROJEKTOV SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKMI NAPRÍKLAD Z TÝCHTO INŠTITÚCIÍ

1.png

a mnohých ďalších.

SAIDE BLOG

bottom of page