STAVIAME MOSTY
MEDZI ŠKOLSTVOM A TRHOM PRÁCE

NAŠOU VÍZIOU JE, ABY KAŽDÝ MLADÝ ČLOVEK
OPÚŠŤAL BRÁNY VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU KOMPLETNE
PRIPRAVENÝ NA MENIACI SA SVET PRÁCE

06.jpg

NAŠE PROJEKTY

13.jpg

READYCON

Online konferencia prinášajúca najnov-šie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

04.jpg

Učitelia Budúcnosti

Iniciatíva prepájajúca odborníkov zo sféry výskumu a trhu so stredo-školskými pedagógmi za účelom ich vzdelávania o najnovších postupoch, trendoch a inováciách v odboroch, ktoré vyučujú.

KP_0203.jpg

BeREADY AWARDS

Projekt, ktorý učí stredoškolákov spolu-pracovať v online priestore na výzvach, ktorým čelia mestá budúcnosti.

V RÁMCI NAŠICH PROJEKTOV SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKMI NAPRÍKLAD Z TÝCHTO INŠTITÚCIÍ

inštitúcie.png

a mnohých ďalších.

SAIDE BLOG