Späť na novinky
 • 06. 09. 2020
 • Články

Aké zručnosti sú dôležité v 21. storočí?

V 21. storočí existuje 12 kľúčových zručností, ktoré by si mali študenti osvojiť na to, aby uspeli vo svojej kariére počas informačného veku.

 

Sú to:

 1. Kritické myslenie
 2. Kreativita
 3. Spolupráca
 4. Komunikácia
 5. Informačná gramotnosť
 6. Mediálna gramotnosť
 7. Technologická gramotnosť
 8. Flexibilita
 9. Vedenie
 10. Iniciatíva
 11. Produktivita
 12. Sociálne zručnosti

 

Každá zručnosť je rozdelená do jednej z troch kategórií:

 1. Učebné zručnosti
 2. Gramotnosť
 3. Životné zručnosti

 

 • Učebné zručnosti učia študentov o mentálnych procesoch potrebných na prispôsobenie a zlepšenie moderného pracovného prostredia.
 • Gramotné zručnosti sa zameriavajú na to, ako môžu študenti rozoznať fakty. Dôraz sa kladie na určenie dôveryhodných zdrojov a faktických informácií, ktoré ich oddeľujú od dezinformácií, ktoré zaplavujú internet.
 • Životné zručnosti sa zameriavajú na nehmotné prvky každodenného života študenta. Tieto nehmotné veci sa zameriavajú na osobné aj profesionálne kvality.

 

Učebné zručnosti

Veľa pedagógov vie o týchto schopnostiach, pretože sú potrebné pre akúkoľvek kariéru. Menia sa tiež z hľadiska dôležitosti, v závislosti od kariérnych ambícií jednotlivca.

 • Kritické myslenie: hľadanie riešení problémov
 • Kreativita: myslenie mimo „škatuľky“
 • Spolupráca: spolupráca s ostatnými ľuďmi
 • Komunikácia: komunikácia s ostatnými ľuďmi

 

Gramotnosť

Gramotnosť je ďalšou kategóriou zručností 21. storočia. Každá zručnosť sa zaoberá iným prvkom digitálneho porozumenia.

 • Informačná gramotnosť: porozumenie faktom, číslam, štatistikám a údajom
 • Mediálna gramotnosť: pochopenie metód a výstupov, v ktorých sa informácie uverejňujú
 • Technologická gramotnosť: pochopenie nástrojov informačného veku

 

Životné zručnosti

Životné zručnosti sú finálnou kategóriou. Tieto zručnosti sa týkajú osobného ale aj profesionálneho života.

 • Flexibilita: zručnosť odchyľovania sa od plánov
 • Vedenie: motivácia tímu k dosiahnutiu cieľa
 • Iniciatíva: zahájenie vlastných projektov, stratégií a plánov
 • Produktivita: udržiavanie efektívnosti vo veku častého rozptýlenia
 • Sociálne zručnosti: stretnutie a vytváranie kontaktov s ostatnými pre vzájomný prospech

 

Autorka článku: Tereza Ondrejová

Zdroj kľúčových informácií: https://www.aeseducation.com/career-readiness/what-are-21st-century-skills