Späť na novinky
  • 13. 09. 2020
  • Články

Ako bude vyzerať marketingová práca v budúcnosti?

Úloha obchodníka bola spočiatku jednoduchá: získať pozornosť ľudí a predať produkt. Táto metóda už nie je účinná v dnešnom svete, kde sú spotrebitelia napadnutí stovkami, ak nie tisíckami správ a reklám denne.

 

Podnikanie v oblasti marketingu sa zmenilo. Hlavnou vecou, ktorá sa zmenila, je dostupnosť nástrojov, ktoré môžu obchodníci používať, aby boli rýchlejší a lepší ako ich konkurencia. V dnešnej dobe sa používajú algoritmy na presné predpovedanie toho, čo má slúžiť zákazníkom a potenciálnym zákazníkom, kde a kedy. Úlohou úspešného obchodníka je agilné myslenie a schopnosť prispôsobiť sa dynamike spotrebiteľa. Technológia otvára svet a vyžaduje vytvorenie nových úloh a aktivít – v skutočnosti nových pracovných miest.

 

Budúce pracovné miesta v oblasti marketingu

Umelá inteligencia sa rýchlo mení a v budúcnosti bude potrebná úloha „audítora algoritmu“, aby sa zabezpečilo, že algoritmy budú spravodlivé, zákonné a budú reprezentovať hodnoty organizácií. Algoritmy sú kľúčom ku konkurenčnej výhode firmy. Preto musia byť 100% etické. Ak by neboli, môže to mať negatívne následky.

Zabezpečenie dôvery zákazníkov a presadzovania rozmanitosti prostredníctvom technológií AI je možné dosiahnuť iba ľudským overením algoritmov.

 

Ďalšou úlohou, ktorú budú pravdepodobne marketingové funkcie hľadať, je úloha „vernostného inžiniera“. Títo ľudia budú počúvať a identifikovať potreby zákazníkov a prevedú tieto zistenia do online kurzov zameraných na budovanie hodnoty ako aj na prispôsobenie sa tradičným vernostným programom. Vernostné inžinierstvo je nový súbor zručností, ktorý by mohol byť použitý na zvýšenie výnosov.

 

Pracovné miesta v oblasti marketingu budú v budúcnosti zahŕňať zvládnutie technológie, pričom si zároveň budú vyžadovať určitú úroveň empatie. Vďaka technológii sa vytvoria nové pracovné miesta, aby sa marketingu v budúcnosti darilo.

 

Autorka: Tereza Ondrejová

Zdroj kľúčových informácií: https://www.bandt.com.au/marketing-office-future/