Späť na novinky
  • 23. 08. 2020
  • Články

Ako prijať nový spôsob práce pozitívne?

Od začiatku pandémie zaznamenala globálna pracovná sila dramatické zmeny. Práca sa prispôsobuje úplne novým trendom.

William Tincup, prezident RecruitingDaily a odborník v personalistike sa podelil o svoj prístup k pandémii s pozitívnym postojom. Podelil sa o to, ako môžeme pandémiu vnímať ako príležitosť namiesto prekážky.

 

Použitie pandémie ako príležitosti, nie prekážky

Ľudia by pandémiu mali začať vnímať ako výzvu na prekonanie prekážok, čas na zamyslenie sa nad životom, hodnotami a prácou.

Tincup počas pandémie začal dva nové podcasty, píše viac o rozvoji ľudských zdrojov a využíva čas, ktorý bol tradične strávený cestovaním na konferencie, na budovanie svojej profesionálnej platformy.

 

Nový základ pre nábor talentov a hľadanie zamestnania

Pandémia významne zmenila úlohu náboru talentov a spôsobu, akým hľadáme zamestnanie. Práca sa stáva virtuálnou a lídri v oblasti ľudských zdrojov ale aj uchádzači o zamestnanie musia zmeniť svoj tradičný postoj k práci. Práca z domu a tímy pracujúce na diaľku fungujú, čím sa eliminuje geografické obmedzenie pre mnohé úlohy. Vďaka pandémií sa otvorili možností pre kandidátov o prácu.

 

Potenciál pomôcť zlepšiť rozmanitosť a začlenenie do práce

Práca z domu má potenciál viesť k ďalším zmenám a zlepšeniu rozmanitosti a začlenenia sa na pracovisku. Bez toho, aby sa úlohy spájali s konkrétnym pracovným miestom, rozširuje sa tým priestor dostupných pracovných miest. Tento posun zvyšuje dôležitosť kompetencií, zručností a spolupráce. Zamestnávatelia majú k dispozícii omnoho väčšiu skupinu kandidátov, aby našli to, čo potrebujú. A pre uchádzačov o zamestnanie je tu väčšia príležitosť zdokonaliť kvalifikáciu.

 

Potreba prijať nové myslenie

Tí, ktorí hľadajú prácu, si musia vytvoriť nové myslenie, aby sa im rozšírili možnosti. Mnohé priemyselné odvetvia boli zasiahnuté pandémiou, ale zručností z jedného odvetvia môžu byť veľmi relevantné a uplatniteľné v inom priemysle. Existuje celý nový svet úloh a kandidátov z rôznych odvetví, miest a prostredí.

 

Inovácia pre lepšiu budúcnosť

Aj keď je to čas plný chaosu a zmätku, je to tiež príležitosť zastaviť sa a premýšľať. Je to čas na inováciu budúcnosti. Nárast virtuálneho náboru talentov je iba jedným zo spôsobov, ako pandémia zmení budúcnosť práce.

 

Zdroj hlavných informácí: https://www.forbes.com/sites/emilyhe/2020/08/06/finding-positivity-in-the-new-way-of-work/