Späť na novinky
  • 30. 08. 2020
  • Články

Budúcnosť práce je zelená

Korona kríza zmenila svet a následky tejto krízy budeme pociťovať ešte veľmi dlho. Mnohé krajiny požadujú ekologické zotavenie sa z pandémie. Investície do ekologických pracovných miest ponúkajú prísľub riešenia dlhodobej udržateľnosti a môžu posilňovať sociálne začlenenie.

 

Aký vplyv mala kríza na ekológiu a ako na to reagovali krajiny?

  • Africká únia sa zaviazala, že v rámci reakcie regiónu na Covid-19 bude presadzovať obnoviteľnú energiu na celom kontinente a zároveň sa bude zaoberať výzvou prístupu k energii pre 600 miliónov ľudí, ktorí nemajú prístup k elektrine v Afrike.
  • Európska únia zaradila Zelenú dohodu EÚ, dlhodobú stratégiu rastu v regióne, za ústredný rámec plánov sociálnej a hospodárskej obnovy.
  • Vládna strana Južnej Kórey nasledovala súbor programov a vyhrala v apríli národné voľby s vlastným plánom Green New Deal.
  • Počas zdravotnej krízy Pakistan zintenzívnil úsilie v rámci svojej päťročnej kampane zameranej na vysadenie 10 miliárd stromov, čím sa strojnásobil počet pracovných príležitostí, ktoré sa ponúkajú v roku 2020. Týmto sa desiatkam tisíc nezamestnaných poskytla možnosť na novú prácu.

 

Zelené pracovné miesta, dobré pracovné miesta

Ekologické pracovné miesta zahŕňajú mnoho druhov pracovných miest vo všetkých odvetviach hospodárstva. Tieto pracovné miesta chránia a obnovujú životné prostredie a zvyšujú odolnosť spoločnosti voči klimatickým vplyvom.

Ekologické pracovné miesta sa vzťahujú na pracovné miesta, ktoré pomáhajú chrániť ekosystémy a biodiverzitu, znižujú spotrebu energie, materiálov a vody, znižujú emisie a minimalizujú vznik všetkých foriem odpadu a znečistenia. Ekologizácia tradičných hospodárskych odvetví, ako je poľnohospodárstvo, výrobastavebníctvo alebo vznikajúce ekologické odvetvia, ako sú obnoviteľná energia alebo recyklácia, vytvára ekologické pracovné miesta.

 

V poslednom desaťročí sa na celom svete objavili programy a stratégie na podporu ekologických pracovných miest. Nové ekologické zamestnania si vyžadujú nové zručnosti. Programy vzdelávania a odbornej prípravy sa rýchlo vyvíjali, aby držali krok so zmenami na trhu práce, keď narastal dopyt po zelených pracovných miestach. Globálna komisia pre budúcnosť práce identifikovala ekologizáciu ekonomík ako ústredný prechod ovplyvňujúci budúcnosť práce. Tento prechod by vytvoril milióny pracovných miest. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa globálne vytvorí 24 miliónov nových pracovných miest, ak sa zavedú správne programy na podporu ekologickejšieho hospodárstva.

 

Zdroj kľúčových informácií: https://goodmenproject.com/featured-content/the-future-of-work-is-green/