Budúcnosť
práce

Poskytujeme stredoškolákom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Svet sa mení neuveriteľnou rýchlosťou. Žijeme v dobe globalizácie, informatizácie, digitalizácie a automatizácie. Program s názvom Budúcnosť práce sa snaží informovať študentov o tom, ako sa vyvíja trh práce, aké povolania zanikajú, a naopak, aké zamerania sú momentálne na vzostupe.

Okrem toho sa snaží oboznámiť účastníkov programu s tým, čo požadujú a čo budú požadovať zamestnávatelia v budúcnosti, a tak pripraviť čo najväčšie množstvo mladých ľudí na zmeny týkajúce sa dopytu po práci. Týmito krokmi chceme do budúcna predísť zvyšovaniu nezamestnanosti a nedostatku kvalifikovaných ľudí na novovzniknuté pozície.

Hlavným
cieľom programu

Hlavný cieľ tohto programu sa priamo zhoduje s primárnym cieľom celej asociácie, a teda pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci svet práce - a tak predísť práve ich nezamestnanosti.

Nedostatok informácií ich môže totižto nepriaznivo ovplyvniť v ich rozhodovaní, spomaliť ich rozvoj zručností a potenciálne môže ich nepripravenosť spôsobiť ich nepoužiteľnosť na trhu práce.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE