Späť na novinky
  • 22. 11. 2020
  • Články

Čo teda bude významnou zručnosťou v rámci budúcnosti práce?

Jednou z najspornejších diskusií v technológiách je otázka automatizácie a pracovných miest.

Ide o to, či pokrok v automatizácii, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu a robotiku, spôsobí problémy dnešným pracovníkom. V minulosti totižto automatizácia vytvorila pracovné miesta a zvýšila mzdy.

Všeobecným problémom súčasného scenára je skutočnosť, že pracovníci nemajú zručnosti potrebné na vykonávanie nových pracovných činností, ktoré vytvorí nová technológia. Technológia nepochybne ničí nízko kvalifikované a nízko platené pracovné miesta a vytvára vysokokvalifikované vysoko platené pracovné miesta.

Ako sa môžu zvyšovať mzdy, zatiaľ čo polovica všetkých pracovných miest sa neustále ničí?

Nová technológia vždy zvyšuje produktivitu pracovníkov. Vytvára nové pracovné miesta, (napríklad web dizajnér, programátor...) a ničí tak prácu s nízkou mzdou. Technológia vždy spočívala vo vytváraní vysokokvalifikovaných pracovných miest a zvyšovaní produktivity pracovníkov.

Významnou zručnosťou budúcnosti práce teda bude vedieť sa naučiť nové veci a získať nové schopnosti. Túto zručnosť máme všetci. To, čo robíme vo svojej každodennej práci, pozostáva zväčša zo zručností, ktoré sme sa naučili po rokoch praxe. Táto zručnosť je to hlavné, čo v budúcnosti budeme potrebovať.

 

Autorka: Tereza Ondrejová

Zdroj kľúčových informácií: https://singularityhub.com/2019/02/13/ai-wont-create-a-skills-gap-heres-what-will-happen-instead/