Späť na novinky
  • 08. 11. 2020
  • Články

Digitálne začlenenie mládeže

V nadchádzajúcich rokoch pribudnú desiatky miliónov pracovných miest pre ľudí s pokročilými digitálnymi zručnosťami. Niektoré ekonomiky predpovedajú medzeru medzi talentami pre pracovníkov s pokročilými digitálnymi zručnosťami. Zatiaľ čo mladí ľudia sú často považovaní za „digitálnych domorodcov“, väčšina z nich v skutočnosti nemá dostatočné digitálne zručnosti potrebné na obsadenie voľných pracovných miest.

Vlády, sociálni partneri, súkromný sektor, akademická oblasť, občianska spoločnosť a ďalšie kľúčové zainteresované strany musia zabezpečiť, aby mladí ľudia boli vybavení digitálnymi zručnosťami, aby mohli využívať príležitosti na zamestnanie a podnikanie, aby mohli vybudovať digitálne hospodárstvo a spoločnosť.

PROBLÉMY

Na pracoviskách po celom svete sa čoraz viac vyžadujú digitálne zručnosti, pretože technológie rýchlo menia pracovné miesta v rôznych odvetviach vrátane poľnohospodárstva, finančných služieb, zdravotníctva a dopravy.

Mladí ľudia vo veku 15 - 24 rokov predstavujú takmer štvrtinu z celkového počtu osôb, ktoré používajú internet na celom svete. V roku 2017 bolo online 70,6% svetovej populácie mládeže. Mladí ľudia sú prvými prijímateľmi technológií a môžu stimulovať rast a inovácie v tomto odvetví, avšak väčšina mladých ľudí nemá digitálne zručnosti súvisiace s prácou.

RIEŠENIE

Vlády môžu navrhnúť národné stratégie na rozvoj digitálnych zručností mladých ľudí a vytvoriť priaznivé prostredie pre inováciu, podnikanie a tvorbu pracovných miest v digitálnom hospodárstve.

Súkromný sektor ako hlavný zamestnávateľ digitálne kvalifikovaných mladých ľudí môže poskytnúť príležitosti na vzdelávanie na pracovisku. Malé a stredné podniky majú významný vplyv na hospodársky rast, zamestnanosť a investičné príležitosti. V dôsledku toho mnohé vlády podporujú vytváranie a rozvoj tohto hospodárskeho odvetvia a vytvárajú pracovné miesta pre mladých ľudí s pokročilými digitálnymi zručnosťami na obsadenie voľných pracovných miest.

Aké sú digitálne zručnosti?

  • Pokročilé digitálne zručnosti: Sú to zručnosti potrebné na vytváranie, správu, testovanie a analýzu IKT. Týkajú sa vývoja technológií vrátane kódovania, vývoja softvéru a aplikácií, správy siete, strojového učenia, analýzy veľkých údajov, internetu vecí, kybernetickej bezpečnosti a technológie blockchainu.
  • Digitálne zručnosti na strednej úrovni: Patria medzi ne grafický dizajn, marketing a správa sociálnych médií, a to na pracovné aj podnikateľské príležitosti.
  • Základné digitálne zručnosti: Jedná sa o všeobecné zručnosti v oblasti IKT potrebné pre takmer všetky pracovné miesta. Zahŕňajú webový výskum, online komunikáciu, využívanie profesionálnych online platforiem a digitálne finančné služby.
  • Soft skills: Ide o zručnosti potrebné na efektívnu spoluprácu v digitálnej ekonomike ako tímová práca, vedenie, komunikácia a zameranie sa na klienta.
  • Digitálne podnikanie: Ide o digitálne zručnosti, ktoré si podnikatelia vyžadujú, vrátane online prieskumu trhu, strategického plánovania a analýzy podnikania a využívania crowdfundingových platforiem.

 

Autorka: Tereza Ondrejová
Zdroj kľúčových informácií: https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-of-youth.aspx?fbclid=IwAR1ji9kMZ5zxz-XnhM_g52Agjmfjlt7S1X2See_XU8Oc6z9Odc5dqfOP7bQ