Back to news
  • 17. 04. 2020
  • Projects

BeREADY FOR THE FUTURE

Konferencia o budúcnosti
trhu práce pre najlepších
stredoškolákov

Hlavným
cieľom
projektu

Hlavným cieľom tohto projektu je poskytnúť stredoškolákom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Cieľová skupina
vybraní študenti stredných škôl

Súvisiace informácie
www.beready.sk

Stav projektu
Pozastavený v roku 2020