Back to news
  • 17. 04. 2020
  • Projects

Support for the non – formal learning ecosystem

Mapovanie a rozvoj
ekosystému neformálneho
vzdelávania na Slovensku

Hlavným
cieľom
projektu

Cieľom je zmapovať všetky organizácie zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania na Slovensku a identifikovať ich potreby v rámci ich ďalšieho rozvoja a udržateľnosti. Výsledky výskumu nám pomôžu zostaviť dlhodobý akčný plán rozvoja projektov zameraných na neformálne vzdelávanie na Slovensku a účinne alokovať zdroje na jeho realizáciu.

Cieľová skupina
Organizácie venujúce sa neformálnemu vzdelávaniu na Slovensku

Stav projektu
Aktuálne prebieha