Individuálny
potenciál

V študentoch sa snažíme identifikovať ich unikátny potenciál a poskytnúť im základňu na jeho ďalší rozvoj. Veríme, že človek sa vie najlepšie rozvíjať vtedy, keď vie, “kým naozaj je”.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Individuálny, inak povedané osobnostný, potenciál vyjadruje existenciu vlastností človeka, ktoré môžu, ale nemusia, byť rozvinuté, a tým pádom aj spoločensky uplatniteľné a využiteľné. Sú to potenciálne možnosti a skryté zdroje konkrétneho človeka realizovať a uspokojovať vlastné i spoločenské potreby, prípadne vytvárať predpoklady pre ich budúce uspokojovanie.

Hlavný 
cieľ programu

V rámci programu Individuálny potenciál sa snažíme identifikovať v študentoch ich silné stránky poskytnúť im základňu na ich ďalší rozvoj. Veríme, že človek sa vie najlepšie rozvíjať vtedy, keď vie, “kým naozaj je”.

Naučiť sa byť si vedomý seba samého a svojich silných a slabých stránok nemusí byť vždy jednoduché, ale ak človek zvládne túto zručnosť, pomôže mu to stať sa oveľa spokojnejším človekom. v pracovnom, ale aj osobnom živote. Taktiež, zabezpečiť všetkým študentom prístup k príležitostiam vnímame ako jednu z kľúčových oblastí, na ktorých treba zapracovať.

Týmto programom chceme zabezpečiť, aby mal každý mladý človek šancu maximalizovať svoj potenciál a naďalej na sebe pracovať a rozvíjať sa v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

 

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE