Naše
piliere

SAIDE stojí na troch kľúčových pilieroch: spolupráca, inovácie, efektívne riešenia. To nám umožňuje poskytovať najlepšie služby našim členom a spoločnosti ako celku.
Scroll down

Strategická
spolupráca

Cieľom je medzisektorová synergia SAIDE partnerov s cieľom dosiahnuť dlhodobé výhody, ktoré budú prinášať požadované výsledky všetkým zúčastneným stranám.

Inovatívne
postupy

SAIDE je platforma, na ktorej dávame priestor talentovaným ľuďom zužitkovať ich zručnosti v súlade so zachovaním nášho hlavného cieľa – pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci trh práce.

Dlhodobo
účinné
riešenia

Veríme, že napĺňanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli tým ohrozené potreby budúcich generácií, je z hľadiska dlhodobého rozvoja v tejto oblasti nevyhnutný krok.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE