Naše
piliere

SAIDE staviame na troch kľúčových pilieroch: inovatívnosť, účinnosť a spolupráca. Tento základ nám pomáha sa ďalej sústreďovať na nové zaujímavé formy aktivít, ktoré vždy zapájajú hneď niekoľko členov naraz a prinášajú všetkým zapojeným stranám úžitok.
Scroll down

Zmysluplné
spolupráce

Cieľom je medzisektorová synergia SAIDE partnerov s cieľom dosiahnuť dlhodobé výhody, ktoré budú prinášať požadované výsledky všetkým zúčastneným stranám.

Inovatívne
postupy

V SAIDE sa snažíme k jednotlivým problémom, ktoré riešime našimi aktivitami, pristupovať inovatívne a rovnako tak dávame priestor talentovaným ľuďom zužitkovať ich zručnosti v riešení týchto problémov.

Účinné
riešenia

Veríme, že energia investovaná do aktivít, ktoré nie sú zamerané iba na efektívnosť, ale na skutočnú účinnosť, prinesie svoje ovocie nielen subjektom zainteresovaným do danej aktivity, ale aj širšiemu ekosystému vzdelávania na Slovensku.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE