Naše
Programy
& aktivity

Od študentov, cez školy a štátne inštitúcie až po našich firemných partnerov či neziskové organizácie - pomáhame napĺňať ich ciele, ktoré posúvajú vzdelávanie na Slovensku dopredu.
Scroll down

Naše
Programy

Na základe našej vízie sme identifikovali štyri oblasti (programy), v rámci ktorých ďalej prichádzame s aktivitami, ktoré majú pomáhať rozvíjať jednu alebo viaceré tieto oblasti.

Individuálny
potenciál

V študentoch sa snažíme identifikovať ich unikátny potenciál a poskytnúť im základňu na jeho ďalší rozvoj. Veríme, že človek sa vie najlepšie rozvíjať vtedy, keď vie, “kým naozaj je”...

spolupráca
naprieč
sektormi

V rámci tohto programu sa snažíme vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať...

BUDÚCNOSŤ
PRÁCE

Snažíme sa študentom poskytovať prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak...

Účinná
DISTRIBÚCIA
VEDOMOSTÍ

Chceme zvýšiť počet aktivít, pri ktorých odborné vedomosti plynule prechádzajú zo sféry ich vzniku do sféry vzdelávania mládeže, kde vedia byť zužitkované k rozvíjaniu...

Naše
aktivity

Okrem jednorázových výpomocí organizujeme aj vlastné aktivity v zmysle našich, vyššie uvedených, programov.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE