Naše
Programy
& aktivity

Od študentov, cez školy a štátne inštitúcie až po našich firemných partnerov či neziskové organizácie - pomáhame napĺňať ich ciele, ktoré posúvajú vzdelávanie na Slovensku dopredu.
Scroll down

Naše
Programy

Individuálny
potenciál

Individuálny, inak povedané osobnostný, potenciál vyjadruje existenciu (alebo neexistenciu) vlastností človeka, ktoré môžu, ale nemusia, byť rozvinuté, a tým pádom aj spoločensky uplatniteľné a využiteľné.

spolupráca
naprieč
sektormi

Môže sa jednať o strategickú spoluprácu, rôzne partnerstvá, spoločné výskumné projekty alebo o výmeny postupov medzi spoločnosťami, inštitúciami a školami.

Účinná
DISTRIBÚCIA
VEDOMOSTÍ

V dnešných dňoch možno účinnú distribúciu vedomostí definovať ako prenos štruktúrovaných informácií z oblastí ich vzniku do oblastí.

BUDÚCNOSŤ
PRÁCE

Na trhu práce sa rapídne mení povaha práce, miznú manuálne zamestnania, takzvané blue-collar jobs, a namiesto nich nastupujú nové pozície, ktoré si vyžadujú menej fyzickej práce.

Naše
aktivity

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE