Poradný
výbor

Spájame bystré mysle. Odborníci na vzdelávanie, pracovný trh, technológie, vedu i biznis nám pomáhajú navrhovať funkčné riešenia pre rozvoj vzdelávania na Slovensku.
Scroll down

Táto sekcia bude
čoskoro
dostupná

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE