top of page

Tlačová Správa: Najväčšia konferencia pre stredoškolákov miery do Košíc

28. novembra sa v Aule Maxima na Technickej Univerzite v Košiciach zíde 400 najlepších študentov zo stredných škôl a gymnázií celého Východného Slovenska, aby sa zúčastnili workshopov a prednášok zameraných na budúcnosť trhu práce. Na študentov čaká bohatý program a okrem nových znalostí dostanú aj šancu nadviazať nové kontakty, rozšíria si obzory a zároveň sa zabavia, keďže súčasťou podujatia bude aj virtuálna realita.Spoločnosť T-Systems Slovakia vidí v BeREADY konferenciách potenciál, nakoľko v spolupráci so SPŠE v Košiciach ponúkajú duálne vzdelávanie, vďaka čomu pripravujú desiatky študentov na budúci svet práce plný digitálnych technológií.


Konferencia bude už tradične pozostávať z dvoch prednáškových panelov; prvý začne o 9:30, druhý o 13:00.Prvý panel otvorí Jana Petreková z T-Systems Slovakia a bude hovoriť o tzv. „generácii Z“ a o tom, ako je ich firma pripravená na túto mladú generáciu, ktorá tvorí budúcu pracovnú silu všetkých spoločností. Po nej bude pokračovať Peter Kasman z Google s prednáškou o dôležitosti digitálnych technológií pre našu budúcnosť a prvý panel ukončí Peter Bobík, ktorý sa bude hovoriť o audítoroch budúcnosti.


Po prvom kole prednášok začne aktívna prestávka, počas ktorej sa študenti môžu zúčastniť rôznych workshopov, kde sa naučia niečo o IT zručnostiach a programovaní, zistia, ako napísať presvedčivý motivačný list, zvládnuť pracovný pohovor, viesť tím ľudí či ako mať úspešnú kariéru.Po aktívnej prestávke sa môžeme tešiť na druhú časť programu. Jeho súčasťou bude Jozef Kováč, ktorý načrtne, ako by mohla vyzerať naša budúcnosť za prítomnosti umelej inteligencie. Mikrofón po ňom preberie Radoslav Mizera s prednáškou o spôsoboch získavania zamestnania v budúcnosti a tiež o tom, ako budú vyzerať spolupráce na projektoch v budúcnosti.Keďže nie všetko sa dá zahrnúť do prednášok a študenti budú mať určite aj vlastné otázky, oba panely uzavrie diskusia za pomoci aplikácie slido.


bottom of page