top of page

Tlačová Správa: Prirpavujeme našich stredoškolákov dostatočne na povolania budúcnosti?

Ôsmeho novembra sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala vďaka spolupráci študentov Dominika Hamaja a Petra Neumanna s MATADOR Group historicky druhá BeREADY FOR THE FUTURE konferencia. Tematicky sa organizátori zamerali na budúcnosť priemyslu, dopad automatizácie, či trendy a príležitosti, ktoré sa v budúcnosti dotknú najmä dnešných mladých ľudí. Ruku k dielu priložila aj stredoškoláčka Barbora Hamajová, ktorá popri príprave na maturitu stíhala manažovať celý marketing, dobrovoľníkov a PR konferencie.Konferencia BeREADY FOR THE FUTURE bola určená pre najlepšie priemyselné a odborné stredné školy a podarilo sa ju zorganizovať taktiež vďaka aktívnej účasti spoločností ako IBMa PPA CONTROLL a.s. a v neposlednom rade Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Zúčastnilo sa jej cez 400 študentov, z ktorých niektorí merali cestu až zo Žiliny.Konferencia oficiálne začala o 9:30 a na študentov čakal okrem možnosti získať nové kontakty a priateľstvá bohatý odborne zameraný program. Doobedňajší rečnícky panel otvoril Juraj Čapek z MATADOR Group, ktorý študentom priblížil budúcnosť automobilového priemyslu, nové trendy a príležitosti pre uplatnenie mladých ľudí.Po ňom sa Monika Martišková venovala téme polarizácie pracovného trhu a prvú časť prednášok uzavrela Martina Sokolíková z Google svojou prednáškou o nevyhnutnosti nadobudnutia digitálnej gramotnosti.Od jedenástej prebiehala aktívna prestávka, počas ktorej sa študenti mohli občerstviť a absolvovať rôzne odborné workshopy. Ponuka bola naozaj pestrá. Na jednom z nich sa vďaka PPA CONTROLL a.s. dozvedeli, čo obnáša práca skúšobného technika v jadrovej elektrárni a dozvedeli sa niečo o projekte ITER, v rámci ktorého viac ako 35 krajín spolupracuje na stavbe zariadenia, ktoré by nám malo umožniť vytvárať energiu pomocou fúzie – čo je proces, ktorá prebieha aj v našom Slnku a hviezdach.Na workshope od MATADOR Group si na vlastnej koži vyskúšali, ako čeliť výzvam budúcnosti a hľadať efektívne riešenia na problémy, ktoré s ňou prichádzajú. Taktiež si mohli vyskúšať tímovú prácu a natrénovať prezentačné zručnosti.


bottom of page