top of page

SEMINÁR: Elektrická energia – plánovanie výroby, riadenie výrobných zdrojov a obchodovanie s ňou


 

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Pozvánka na seminár Elektrická energia – plánovanie výroby, riadenie výrobných zdrojov a o
.
Download • 142KB

 

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému z oblasti energetiky s názvom “Elektrická energia – plánovanie výroby, riadenie výrobných zdrojov a obchodovanie s ňou”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi Ing. Jánovi Mazánikovi, ktorý pôsobí ako vedúci optimalizácie nasadzo- vania zdrojov v Slovenských elektrárňach v nižšie uvedenom termíne.
Anotácia k semináru:

V energetike zažívame veľmi turbulentné obdobie. Európa sa transformuje a v záujme znižovania emisií a ochrany klímy sa odkláňa predovšetkým od spaľovania uhlia. Na druhej strane sa zvyšuje podiel výroby z obnoviteľných zdrojov, najmä z fotovoltických a veterných elektrární. Tie sú však veľmi nepredvídateľným zdrojom, takže zvyšujú nároky na reguláciu elektrickej siete. V roku 2021 sme aj preto zaznamenali prudký nárast cien na energetických trhoch a dá sa očakávať, že budú kolísať aj v roku 2022.


Na seminári budeme preberať:
  • Denný diagram výroby elektriny a využitie jednotlivých technológií zdrojovej základne Slovenských elektrární

  • Regulácia sústavy – podporné služby a regulačná elektrina

  • Výkonová bilancia a ceny elektriny v regióne strednej Európy

  • Čo určuje cenu elektriny?

  • Predajná stratégia Slovenských elektrární

  • Vývoj ceny elektriny na dennom trhu na SlovenskuO lektorovi:

Ján Mazánik je vedúcim útvaru Optimalizácia nasadzovania zdrojov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Počas prakticky celého svojho 15-ročného pôsobenia v Slovenských elektrárňach sa venuje hľadaniu efektívnejšieho využitia výrobných zdrojov. Spolupracuje na množstve projektov so snahou o lepšie prepojenie výroby a obchodu. Dlhodobo sa venuje aj oblasti riadenia elektrizačnej sústavy.O Slovenských elektrárňach:

Slovenské elektrárne, a. s., sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrábajú a predávajú teplo a poskytujú podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4112 MWe. Vďaka vyváženej skladbe výrobných zdrojov spoločnosť v roku 2020 dodala do siete 95 % elektriny bez lokálnych emisií oxidu uhličitého. Prestížny britský denník Financial Times ich ako jedinú slovenskú spoločnosť a jedinú firmu z východnej Európy zaradil do rebríčka troch stoviek európskych klimatických lídrov – Europe's Climate Leaders. 


KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!


bottom of page