top of page

SEMINÁR: Nové trendy v umelej inteligencii a kognitívnej vede a ich možný vplyv na výchovu a vzde...


Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému “Nové trendy v umelej inteligencii a kognitívnej vede a ich možný vplyv na výchovu a vzdelávanie na strednej škole”, ktorý sa uskutoční vďaka doc. RNDr. Martinovi Takáčovi, PhD. z Centra pre kognitívnu vedu Katedry aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v nižšie uvedenom termíne. 

ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

Žijeme dobu boomu inteligentných technológií. Tie rýchlo naberajú vlastnú dynamiku a my im prestávame rozumieť. Aké sú najnovšie trendy v umelej inteligencii a aký môžu mať dopad na jednotlivca i spoločnosť? Ako nastaviť vzdelávací systém tak, aby sa mladí ľudia v komplikovanom zosieťovanom svete nestratili, ale boli pripravení byť jeho novými lídrami?NA SEMINÁRI BUDEME PREBERAŤ:
 • Čo je to kognitívna veda a na čo nám je dobrá

 • Nové trendy v umelej inteligencii

 • Umelé neurónové siete, veľké dáta, jazykové modely a zaujatosť

 • Avatari – umelá inteligencia s ľudskou tvárou

 • Špecializovaná a všeobecná umelá inteligencia, dôležitosť tela

 • Konštrukcia znalostí a učenie interakciou – u detí aj u umelej inteligencie

 • Dopad technológií na človeka a spoločnosť

 • Výchova ku kritickým zručnostiam v technologickej realite

 • Hlboká práca, samota a schopnosť nerušeného sústredenia

 • Veda s hodnotami, dôležitosť etickej reflexie

 • Čo z toho môže vyplývať pre výchovu a vzdelávanie na strednej škole


O LEKTOROVI:

Martin Takáč je docentom informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde vyučuje kognitívnu vedu, reprezentáciu znalostí, pedagogickú komunikáciu a etiku umelej inteligencie. Vo svojej výskumnej práci sa venuje výpočtovému modelovaniu rôznych aspektov ľudskej mysle. Od roku 2017 spolupracuje s novozélandskou firmou Soul Machines na projekte vývoja virtuálneho dieťaťa BabyX.


Zdroj: BabyX v3.0 Interactive Simulation Official


O CENTRE PRE KOGNITÍVNU VEDU:

Centrum pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského združuje odborníkov venujúcich sa interdisciplinárnemu skúmaniu ľudskej mysle. Zároveň v spolupráci s konzorciom viacerých stredoeurópskych univerzít zastrešuje medzinárodný magisterský študijný program Kognitívna veda ponúkajúci poznatky z umelej inteligencie, psychológie, neurovedy, biológie, filozofie a lingvistiky týkajúce sa ľudského myslenia a jeho realizácie v mozgu.
 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

bottom of page