top of page

SEMINÁR: Technológie, biznis a my

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom “Technológie, biznis a my”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi Martinovi Rennerovi, ktorý pôsobí ako Špecialista inovačného štúdia v ČSOB v nižšie uvedenom termíne.ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

Podnikový svet dosiahol bod zlomu. Vek informačných technológií, ako ho poznáme dnes, sa už skončil.


Novou realitou je, že technológia už nielen podporuje biznis, ale je jeho motorom a pomáha rastu. Technológie už nie sú využívané iba na to, aby doručili a zdieľali informácie, alebo pomáhali dosahovať merateľné podnikové ekonomické výsledky. Nové technológie postupne “disruptujú” rôzne oblasti nášho života a podporujú tak vznik úplne nových biznisov. Tento prechod od informačných k biznis technológiám bude charakterizovaný tým, že sa postupne mení aj to, akým spôsobom uvažujeme nad základnými aspektmi nášho života, ako je bývanie, kultúra či zdravie.


Spoznajte nové technológie a novinky, ktoré menia fungovanie firiem a život ľudí. Aká je budúcnosť biznisu a ako na to reagujú ľudia? Chcete vedieť, aké sú trendy vo svete a na Slovensku? Ako na ne reaguje trh práce? Pridajte sa k nám na seminár a zistite odpovede na tieto, a mnohé ďalšie otázky.

NA SEMINÁRI BUDEME PREBERAŤ:
  • Problematiku skracovania priemyselného cyklu.

  • Dnešnú dynamiku zmien vo svete.

  • Ako sa zmenil tradičný obchodný model a čo priniesol nový – digitálny biznis model.

  • Ako technológie menia rôzne aspekty nášho života a ako na to reagujú firmy.

  • Reflexia pracovného trhu, „staré“ a nové pozície.


Účastníci po absolvovaní seminára získajú prehľad v najaktuálnejších témach z oblasti technológií v biznise a budú vedieť svojich študentov lepšie nasmerovať, aby sa vedeli uchytiť na trhu práce.O LEKTOROVI:

Pán Renner má dlhoročné skúsenosti z prostredia bankovníctva aj poisťovníctva, v rámci čohopôsobil v pobočkovej sieti, produktovom manažmente a podpore predaja. Popri tom sa začal venovať podpore inovatívneho myslenia a implementácii nových nápadov vo finančníctve. Aktuálne sa na pozícii špecialistu inovačného štúdia naplno venuje budovaniu inovatívnej kultúry v ČSOB, podpore nových spôsobov práce, podpore znalosti technológií a trendov a vzdelávaniu v oblasti digitálnych technológií.


O ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKE:

ČSOB, ktorej marketingovú komunikáciu určite poznáte aj vďaka polárnej sove, je modernou finančnou inštitúciou so silným medzinárodným zázemím. Na Slovensku vyniká širokým portfóliom ponúkaných služieb, v ktorom dominujú najmä bankové a poistné produkty, ale tiež lízing, možnosť investovania či stavebné sporenie. ČSOB je tu „Pre Vás osobne“ vždy vtedy, keď hľadáte výhodnú hypotéku, študentský účet či cestovné poistenie. Zakladajú si na pochopení individuálnych potrieb klienta, kompletných finančných riešeniach a profesionálnom poradenstve s využívaním moderných technológií. Dôkazom toho je napríklad aj aplikácia ČSOB SmartBanking, ktorá patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotené aplikácie finančných inštitúcií na Slovensku.


V ČSOB berú prístup k zákazníkom naozaj osobne. A tak, ako sa správajú k ich zákazníkom, pristupujú aj k ich zamestnancom. Ich cieľom je vytvárať atraktívne zamestnávateľské prostredie s jasnými a zrozumiteľnými hodnotami, víziou, misiou a firemnou kultúrou. Podporujú autonómiu a ambície zamestnancov a podporujú ich v osobnostnom rozvoji a kariérnom posune.


ČSOB sa aj prostredníctvom ČSOB nadácie aktívne zapája do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít. Cieľom je dosiahnuť pozitívnu zmenu spoločnosti vďaka realizácii projektov z oblasti aktívneho životného štýlu, zdravia a ochrany životného prostredia. ČSOB je už dlhoročne partnerom najväčšieho bežeckého podujatia ČSOB Bratislava Marathon. 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

bottom of page