top of page

SEMINÁR: Umelá inteligencia - sociálno-ekonomické dopady, vybrané prístupy a perspektívy do budúc...

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom Umelá inteligencia - sociálno-ekonomické dopady, vybrané prístupy a perspektívy do budúcnosti. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi prof. Ing. Ivanovi Sekajovi, PhD, ktorý pôsobí ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, v nižšie uvedenom termíne.
ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

V úvode seminára sa pozrieme, ako to s umelou inteligenciou vyzerá v súčasnosti a aké sú jej sociálno-ekonomické dopady na spoločnosť.

V jadre seminára si priblížime vybrané prístupy umelej inteligencie ako napr.:

  • znalostné systémy

  • expertné systémy

  • fuzzy logika

  • umelé neurónové siete

  • hlboké siete

  • strojové učenie

  • bio-inšpirované algoritmy

  • multiagentové systémy

Na záver si priblížime perspektívy umelej inteligencie - nové technológie, všeobecná umelá inteligencia, superinteligencia či singularita.


O LEKTOROVI:

Pán Sekaj pôsobí ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, kde je vedúcim Oddelenia umelej inteligencie. Pôvodne sa profesne venoval kybernetike a robotike (resp. automatizácii) a neskôr umelej inteligencii a jej implementácii v riadení procesov.


V oblasti výskumu sa prioritne orientuje na vývoj a implementáciu bio-inšpirovaných algoritmov (evolučné algoritmy, genetické algoritmy, neuro-evolúcia). V pedagogike prednáša predmety zamerané na umelú inteligenciu, umelú inteligenciu v kybernetike a robotike a biokybernetiku.


 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

bottom of page