Späť na novinky
  • 28. 04. 2020
  • Projekty

Projekt poškole.sk

Zmiernenie dopadu krízy koronavírusu
na zamestnanosť absolventov
stredných a vysokých škôl

Hlavný
cieľ
projektu

Cieľom projektu je zmierniť dopad krízy koronavírusu na zamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl.

Aktívne spolupracujeme s univerzitami a strednými školami, promujeme ich končiacich študentov na trhu práce a združujeme zamestnávateľov, ktorí im vedia v tejto dobe ponúknuť pracovné miesta.

Snažíme sa o zjednodušenie a skrátenie procesu hľadania si práce, ktorým si musí prejsť každý absolvent či už strednej alebo vysokej školy. Rovnako chceme zvýšiť šance, že sa študenti zamestnajú v oboroch, ktoré vyštudovali a predchádzať dlhodobej nezamestnanosti, do ktorej môže mladý človek ľahko skĺznuť.

Cieľová skupina
Absolventi stredných a vysokých škôl

Súvisiace informácie
www.poskole.sk

Stav projektu
Program uzatvorený