top of page

PROJEKTY

READYCON 2022

Online vysielané podujatie, ktorého cieľom je prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Česku a Slovensku.

 

Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby na základe toho vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Stav: Dokončený (december 2022)

Image by Fábio Lucas
Image by Maxim Hopman
Image by Maxim Hopman

READYCON 2021

Online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

 

Naším cieľom je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

 

Stav: Dokončený (október 2021)

Učitelia Budúcnosti
Iniciatíva prepájajúca odborníkov z oblasti výskumu a trhu so stredoškolskými pedagógmi za účelom ich vzdelávania o najnovších postupoch, trendoch a inováciách v odboroch, ktoré vyučujú.

Každá spoločnosť alebo výskumné centrum sa musí neustále adaptovať na zmeny prebiehajúce na trhu, inovovať a vyvíjať nové postupy, aby sa udržala konkurencieschopná a relevantná. Avšak tieto najnovšie poznatky a postupy sa často neprenášajú dostatočne rýchlo do sféry školstva, kde by vedeli byť efektívne využité pri vzdelávaní budúcej pracovnej sily. Naším cieľom je pravidelne prinášať pedagógom tieto informácie priamo od odborníkov z popredných spoločností a výskumných centier, aby ich mohli ďalej využívať na vyučovaní.

Stav: Prebieha

Image by LinkedIn Sales Solutions
Image by LinkedIn Sales Solutions

SYNTERA

Interaktívna databáza mapujúca a prepájajúca inštitúcie z oblasti školstva a trhu práce.

Cieľom tejto interaktívnej databázy (mapy) je zvizualizovať jednotlivé odborové ekosystémy - od stredných škôl, cez fakulty, zamestnávateľov a podporné organizácie. Zástupcovia inštitúcií uvedených na mape sa budú môcť jednoducho prepájať za účelom rozvoja nových spoluprác a ostatní užívatelia mapy (napr. študenti) budú vedieť, aké sú ich možnosti v danom odbore.

Stav: Prebieha

04.jpg

BeREADY AWARDS
Projekt, ktorý učí stredoškolákov spolupracovať v online priestore na výzvach, ktorým čelia mestá budúcnosti.

Hlavným cieľom projektu je učiť stredoškolákov spolupracovať v online priestore. Chceme, aby nadobudli schopnosť tímovo riešiť problémy a prichádzať s konkrétnymi výsledkami výhradne za pomoci digitálnych technológií, nakoľko práve táto schopnosť sa stáva skvelou konkurenčnou výhodou každého človeka pôsobiaceho na aktuálnom i budúcom trhu práce. Celý program súťaže prebieha na digitálnej platforme, kde sa jednotlivé študentské tímy spájajú, vzdelávajú a následne pracujú na svojich riešeniach.

Stav: Dokončený (december 2020)

Image by OpticalNomad

Po škole

Portál, ktorý v čase prvej vlny pandémie pomáhal stovkám absolventov nájsť relevantnú pracovnú pozíciu.

Cieľom projektu bolo zmierniť dopad krízy koronavírusu na zamestnanosť absolventov stredných a vysokých škôl. Aktívne sme spolupracovali s univerzitami a viacerými strednými školami, reprezentovali sme ich končiacich študentov na trhu práce a združovali sme zamestnávateľov, ktorí im vedeli nájsť u seba v tej dobe pracovné miesta. Snažili sme sa o zjednodušenie a skrátenie procesu hľadania si práce, ktorým si musí prejsť každý absolvent či už strednej alebo vysokej školy. Rovnako sme sa tým snažili zvýšiť šance, že sa študenti zamestnajú v odboroch, ktoré vyštudovali a predchádzať tak dlhodobej nezamestnanosti, do ktorej môže mladý človek ľahko skĺznuť.

Stav: Dokončený (júl 2020)

04.jpg

BeREADY FOR THE FUTURE • Košice 2019

Konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. 

Naším cieľom je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Stav: Dokončený (december 2019)

08.jpg
Photos BeReady_00070.jpg
Photos BeReady_00070.jpg

BeREADY FOR THE FUTURE • Technology, Bratislava 2019

Technologicky zameraná konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. 

Naším cieľom je poskytnúť študentom technicky zameraných odborov prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Stav: Dokončený (november 2019)

DSC_3701.jpg

BeREADY FOR THE FUTURE • Bratislava 2019

Konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. 

Naším cieľom je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Stav: Dokončený (máj 2019)

DSC_3545.jpg
bottom of page