Späť na novinky
  • 06. 12. 2020
  • Články

Roboty môžu ukradnúť naše pracovné miesta, ale nie tak rýchlo, ako sme si mysleli

Strach zo straty pracovných miest v automatizácii rastie, pričom každé oznámenie o vzrušujúcom technologickom pokroku vytvára odpor od tých, ktorí by kvôli nemu mohli skončiť nezamestnaní.

Správa vydaná McKinsey Global Institute (MGI) poskytuje určitú úľavu:

  • Rozšírená automatizácia je nevyhnutná, ale nenastane tak rýchlo, ako sa predpokladalo.
  • Automatizácia nevylučuje potrebu ľudských pracovníkov, ale skôr premení naše každodenné úlohy pravdepodobne k lepšiemu.
  • Starnutie populácie v mnohých vyspelých krajinách povedie k poklesu celkovej pracovnej sily a zanechá medzeru, ktorú môže automatizácia vyplniť, čím prispeje k celkovému hospodárskemu rastu.

MGI predpovedá, že tempo automatizácie, bude ovplyvnené piatimi faktormi:

 

1) Technická uskutočniteľnosť

Na to, aby sa pracovné miesta vo veľkej miere automatizovali, je potrebné ďalej rozvíjať a zdokonaľovať technológie, aby zodpovedali komplexnejším ľudským schopnostiam, ako je porozumenie prirodzenému jazyku a emocionálne a sociálne zdôvodnenie.

 

2) Náklady

Automatizovať úlohu je racionálne, iba ak je automatizácia lacnejšia ako plat človeka. Nasadenie hardvéru je drahé, takže automatizácia, ktorá vyžaduje hardvér, má vysoké počiatočné náklady v porovnaní so mzdami. Softvér býva lacnejší, čo uľahčuje jeho osvojenie. Pokles nákladov na hardvér a softvér bude znamenať väčšiu konkurenciu s ľudskou prácou.

 

3) Dynamika trhu práce

Ponuka a dopyt po ľudskej práci naprieč odvetviami, ako aj kvalita tejto práce, ovplyvnia rýchlosť rýchlej automatizácie na rôznych pracovných miestach.

4) Ekonomické prínosy

Okrem nižších nákladov na mzdy, bude mať automatizácia vplyv na výhody, ako je vyššia bezpečnosť pracovníkov alebo vyššia kvalita výrobkov.

 

5) Regulačné a sociálne prijatie

Aj keď je k dispozícii technológia na nahradenie pracovných miest, je oveľa zložitejšie zmeniť organizačné procesy, prekonfigurovať dodávateľské reťazce a upraviť politiky a predpisy.

 

Nie je pravdepodobné, že technologický pokrok sa spomalí. Nezostane nám nič iné, len sa tomu prispôsobiť. Ak sú však predpovede spoločnosti McKinsey presné, budeme mať viac času na tento prechod, ako sme si mysleli.

 

 

Autorka: Tereza Ondrejová
 Zdroj kľúčových informácií: https://singularityhub.com/2017/01/20/robots-may-steal-our-jobs-but-not-as-quickly-as-we-thought/