Späť na novinky
  • 17. 04. 2020
  • Projekty

Spoločné centrum pre výskum a rozvoj

Hlavný orgán
Slovenskej asociácie pre rozvoj
inovácií vo vzdelávaní

Hlavným
cieľom
projektu

Cieľom výskumnej časti orgánu je mapovať entity zamerané na vzdelávanie na území Slovenskej republiky a identifikovať ich potreby na ceste k ich rozvoju a udržateľnosti. Cieľom časti zameranej na rozvoj je zostavovanie dlhodobých i krátkodobých akčných plánov rozvoja a exekúcia riešení.

Cieľová skupina
Členovia SAIDE komunity
Ostatné entity zamerané na vzdelávanie

Stav projektu
Aktuálne prebieha