Spolupráca
napriečsektormi

V rámci tohto programu sa snažíme vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať svoje ciele, ktoré sú v súlade s napĺňaním ústrednej vízie SAIDE.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Medzisektorová spolupráca predstavuje vzájomne prospešnú činnosť viacerých entít z dvoch a viac sektorov. Môže sa jednať o strategickú spoluprácu, rôzne partnerstvá, spoločné výskumné projekty alebo o výmeny postupov medzi spoločnosťami, inštitúciami a školami.

Sme presvedčení, že zvýšenie množstva spoluprác medzi jednotlivcami i spoločnosťami zvýši ich produktivitu a podporí vznik kreatívnych myšlienok a nových zaujímavých aktivít. Upevňovanie existujúcich vzťahov a tvorba nových medzi zainteresovanými skupinami je podľa nášho názoru jednou z priorít zlepšovania akéhokoľvek prostredia.

Veríme, že spájaním sa s jednotlivými organizáciami a tiež jednotlivcami s rovnakými cieľmi dokážeme viac, ako keby sme konali každý sám za seba.

 

Hlavný
cieľ programu

Hlavným cieľom programu s názvom Spolupráca naprieč sektormi je vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme tak, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať svoje ciele. Zároveň sa snažíme vytvárať, testovať a realizovať inovatívne postupy, ktoré sa týkajú aj priamo študentov samotných.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE