Spolupráca
napriečsektormi

Hlavným cieľom tohto programu je vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať ich ciele.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Medzisektorová spolupráca predstavuje vzájomne prospešnú činnosť viacerých entít z dvoch a viac sektorov. Môže sa jednať o strategickú spoluprácu, rôzne partnerstvá, spoločné výskumné projekty alebo o výmeny postupov medzi spoločnosťami, inštitúciami a školami.

Sme presvedčení, že zvýšenie množstva spoluprác medzi jednotlivcami i spoločnosťami zvýši ich produktivitu a podporí vznik kreatívnych myšlienok u všetkých zúčastnených. Zlepšovanie vzťahov medzi jednotlivými zainteresovanými skupinami je podľa nášho názoru prvou z priorít zlepšovania akéhokoľvek prostredia.

Veríme, že spájaním sa s jednotlivými organizáciami a tiež jednotlivcami s rovnakými cieľmi dokážeme viac, ako keby sme boli každý sám za seba.

Hlavným
cieľom programu

Hlavným cieľom programu s názvom Spolupráca naprieč sektormi je vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať ich ciele. Zároveň sa snažíme vytvárať, testovať a realizovať inovatívne postupy, ktoré sa týkajú viacerých oblastí vzdelávania.

Toto sa vzťahuje na strategickú spoluprácu medzi rozdielnymi oblasťami vzdelávania a miestnymi/regionálnymi podnikmi, spoluprácu založenú na projektoch medzi partnermi z rôznych oblastí, spoluprácu medzi školami či inými poskytovateľmi odborného vzdelávania a partnerstvá naprieč jednotlivými úrovňami tejto sféry.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE