Späť na novinky
  • 23. 12. 2020
  • Články

Stroje nás nenahradia, donútia nás vyvíjať sa

Počas celej našej ľudskej histórie sme vytvárali nástroje, ktoré nám pomáhajú robiť to, čo chceme robiť - rýchlejšie, lepšie, lacnejšie. Jeff Kowalski , generálny riaditeľ spoločnosti Autodesk sa vyjadril o generatívnom dizajne. Tvrdil, že generatívny dizajn bude vyvíjať úlohu dizajnérov a technikov z priamych operátorov, kurátorov a prípadne mentorov. Pozrime sa na niektoré z nápadov, ktoré Kowalski predstavil a na to, ako sa naše role tvorcov menia s novými nástrojmi.

Nová éra v dizajne

Generatívny dizajn využíva algoritmy na preskúmanie celých množín riešení. Čo sa stane s rolou dizajnéra, keď počítačový program, ako je Dreamcatcher spoločnosti Autodesk, dokáže vygenerovať stovky jedinečných návrhov za niekoľko hodín - keď vytvorenie jednej iterácie trvá ľuďom deň alebo viac?

Často nás znepokojuje myšlienka, že by sme mohli stratiť a že si nedokážeme predstaviť, ako sa naše meniace sa úlohy a vzťahy so strojmi môžu meniť spôsobom, ktorý ľuďom prináša oveľa väčšiu kreativitu a slobodu.

Vyvíjajúce sa z „Operátora“ na „Kurátora“ na „Mentora“

Vzhľadom na rôzne možnosti si teraz môžeme zvoliť, ktorý dizajn vyhovuje našim potrebám najlepšie z hľadiska štruktúry, hmotnosti, tvaru atď.

Aj keď samotný koncept generatívneho dizajnu je fascinujúci, žijeme vo svete konvergencie a najneuveriteľnejšie inovácie pramenia z kombinácie niekoľkých nových trendov.

Generatívny dizajn už v počiatočných fázach zaznamenal niekoľko zaujímavých úspechov. Po dokončení procesu navrhovania však program neuchováva nič, čo sa naučil.

Čo sa teda stane s úlohou dizajnéra a inžiniera, keď počítač začne mať názory a tvorivé rozhodnutia na základe toho, čo sa naučil prostredníctvom skúseností a spätnej väzby?

Vývoj nášho vzťahu so strojmi (nad rámec dizajnu)

Ak používate službu G-mail, pravdepodobne ste si všimli, že sú k dispozícii navrhované odpovede, ktoré môžete použiť na rýchlu odpoveď na e-mail. Možnosti odpovede v službe Gmail sú zdvorilé, milé a rovnomerné - a to je odraz nielen na stroji, ktorý vytvára správy, ale aj na ľudí v zákulisí.

Omnoho viac príkladov nových úloh uvidíme v nasledujúcich rokoch.  Na záver zostáva veľká otázka: Aké ciele a hodnoty vyberieme, aby sme ich preniesli na naše stroje?

 

Autorka: Tereza Ondrejová
Zdroj kľúčových informácií: https://singularityhub.com/2016/05/05/machines-wont-replace-us-theyll-force-us-to-evolve/