Späť na novinky
  • 20. 09. 2020
  • Články

Štyri veci, ktoré potrebujete vedieť o budúcnosti práce

Zmeny sa dejú v pracovnom odvetví rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a to na celom svete. Či už ide o environmentálne tlaky, populačný rast, masívny pokrok v technológiách alebo výrazné zmeny v demografii pracovnej sily. V súlade s tým sa menia aj túžby ľudí po ich práci.

1. Ľudia budú chcieť pracovať s organizáciou, ktorá má svoj účel a hodnoty
Ako poznamenáva Tim Brown (generálny riaditeľ a prezident IDEO), iba organizácie s „dôvodom existencie“ budú v budúcnosti udržateľné a úspešne pritiahnu talenty. Nová generácia ľudí prichádzajúcich do zamestnania chce pracovať pre podniky, ktoré sú inovatívne, kreatívne, zábavné a inšpirujúce.

2. Ľudia očakávajú celoživotný rast
Ľudia sa chcú učiť a rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Technológie sprístupnili vzdelávanie jediným kliknutím a to znamená, že sa musia naďalej vyvíjať nové prístupy k rozvoju ľudí.

3. Koncept celoživotného zamestnania neexistuje
Meniace sa očakávania pracovnej sily, schopnosť používať technológie na vykonávanie väčšieho množstva práce na projektoch / portfóliách a nedostatok kvalifikácie v mnohých odvetviach zmenili trh práce a spôsob, akým ľudia pristupujú k svojej kariére. To všetko prinieslo väčšie očakávania týkajúce sa schopnosti presúvať sa medzi projektmi, organizáciami a úlohami, ako aj radikálny posun v tradičných modeloch získavania a udržania talentov.

4. Hybridní lídri budú žiadaní
Sú to vedúci predstavitelia, ktorí môžu spolupracovať v celom súkromnom, verejnom a neziskovom sektore a využívať obchodné riešenia na riešenie svetových sociálnych a environmentálnych problémov.

Autorka: Tereza Ondrejová
Zdroj: https://www.virgin.com/virgin-unite/entrepreneurship/five-things-you-need-know-about-future-work#page