Späť na novinky
  • 16. 09. 2020
  • Projekty

Súťaž BeREADY AWARDS

Celoslovenská inovačná súťaž, na ktorej talentovaní stredoškoláci riešia zadaný problém, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú finančné štipendium pre seba i podporu pre svoju školu.

Hlavný
cieľ
projektu

Hlavným cieľom projektu je naučiť stredoškolákov spolupracovať v online priestore. Chceme, aby nadobudli schopnosť tímovo riešiť problémy a prichádzať s konkrétnymi výsledkami výhradne za pomoci digitálnych technológií, nakoľko práve táto schopnosť sa stala kľúčovou konkurenčnou výhodou každého človeka pôsobiaceho na aktuálnom i budúcom trhu práce. Preto celý program súťaže prebieha na digitálnej platforme, kde sa jednotlivé študentské tímy spájajú, vzdelávajú a následne pracujú na svojich riešeniach.

Cieľová skupina
Talentovaní a proaktívni študenti stredných škôl

Súvisiace informácie
www.beready.sk

Stav projektu
Projekt aktuálne prebieha