Účinná
distribúcia vedomostí

Chceme zvýšiť počet aktivít, pri ktorých odborné vedomosti plynule prechádzajú zo sféry ich vzniku - z trhu - do sféry vzdelávania mládeže, kde vedia byť zužitkované k rozvíjaniu expertízy jednotlivcov - ako študentov, tak aj pedagógov.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Od nepamäti celá naša spoločnosť funguje a prosperuje vďaka neustálemu nadobúdaniu, vymieňaniu a rozvíjaniu vedomostí. V dnešných dňoch možno účinnú distribúciu vedomostí definovať ako prenos štruktúrovaných informácií z oblastí ich vzniku do oblastí, kde sú rovnako potrebné pre ďalšie napredovanie s očakávaním, že budú použité na účely učenia sa alebo získanie nových perspektív a postojov.

Hlavný
cieľ programu

Za hlavný cieľ programu sme si vytýčili dostať čo najväčšie množstvo naakumulovaných odborných vedomostí zo sféry ich vzniku - z trhu - do sféry vzdelávania mládeže, kde vedia byť zužitkované k rozvíjaniu expertízy jednotlivcov - ako študentov, tak aj pedagógov. Tento prístup hájime aj vice versa, a teda od škôl samotných smerom k súkromnému sektoru.

Veríme, že ak by všetci študenti pracovali s najaktuálnejšími a najkvalitnejšími informáciami, aké sú v spoločnosti dostupné, tak by robili lepšie rozhodnutia, predchádzali by problémom a chybám, ktoré majú dopad na ich budúce zamestnanie a vďaka takto nadobudnutým vedomostiam by sa urýchlil nielen ich intelektuálny rozvoj, ale aj rozvoj našej spoločnosti ako takej.

 

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE