Účinná
distribúcia vedomostí

Chceme dostať čo najväčšie množstvo naakumulovaných voľných vedomostí zo sféry ich vzniku do sféry vzdelávania, kde vedia byť účinne použité k zvyšovaniu hodnoty jednotlivcov na trhu.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Od nepamäti celá naša spoločnosť funguje a prosperuje vďaka neustálemu nadobúdaniu, vymieňaniu a rozvíjaniu vedomostí. V dnešných dňoch možno účinnú distribúciu vedomostí definovať ako prenos štruktúrovaných informácií z oblastí ich vzniku do oblastí, kde sú rovnako potrebné pre ďalšie napredovanie s očakávaním, že budú použité na účely učenia sa alebo získanie nových perspektív a postojov.

Veríme, že ak by všetci študenti pracovali s najaktuálnejšími a najkvalitnejšími informáciami, aké sú v spoločnosti dostupné, tak by robili lepšie rozhodnutia, predchádzali by problémom a chybám, ktoré už niekedy niekto niekde urobil a všeobecne by sa urýchlil nielen ich pokrok, ale aj pokrok samotnej spoločnosti.

Hlavným
cieľom programu

Za hlavný cieľ programu sme si vytýčili dostať čo najväčšie množstvo naakumulovaných voľných vedomostí zo sféry ich vzniku do sféry vzdelávania, kde vedia byť účinne použité k zvyšovanie hodnoty jednotlivcov na trhu.

Tento prístup rovno hájime aj vice versa, a teda od škôl samotných voči súkromnému sektoru.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE