Úvod

Naším spoločným cieľom je pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci trh práce.
Scroll down

SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní je multisektorová platforma, kde sa najbystrejšie mysle z rôznych profesijných odvetví spájajú, aby inovovali spôsoby distribúcie vedomostí medzi generáciami. Zameriavame sa na vývoj dlhodobo efektívnych riešení spojených s neodvratnými zmenami v pracovnom prostredí, ktoré prináša ľudský pokrok.

SAIDE Komunita je sieť partnerov, od študentov až po vedúcich pracovníkov, z celej republiky, ktorí zdieľajú svoje nápady a spolupracujú na tvorbe kreatívnych riešení zameraných na výzvy, ktorým čelí dnešné vzdelávanie.

Veríme, že práve vzdelanie poháňa všetky formy spoločenského a technologického pokroku. My, SAIDE Komunita, sme sa preto rozhodli tento kruh uzavrieť a poháňať dopredu samotné vzdelávanie.

Pridajte sa k nám – staňte sa pohonom pre vzdelávanie a zvyšok pohne históriou

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE