Úvod

Našou víziou je, aby každý mladý človek vyšiel zo školy pripravený na meniaci sa svet práce a bol tak prínosom pre seba i svoje okolie.
Scroll down

V mene našej vízie spájame v SAIDE - Slovenskej asociácii pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní proaktívne subjekty zo sféry formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania, trhu práce i štátnych inštitúcií, ktoré sú otvorené spolupráci na rozvoji inovácií vo vzdelávaní na Slovensku.

Sme názoru, že ak chceme, aby každý mladý človek vyšiel zo školy pripravený na meniaci sa svet práce a bol tak prínosom pre seba i svoje okolie, tak sa musíme zamerať na aktivity prínosné nielen pre študentov samotných, ale pomáhať celému ekosystému vzdelávania, ktorý sa podieľa na začleňovaní mladých ľudí do spoločnosti.

Snažíme sa teda mapovať problémy, ktorým študenti a tieto subjekty čelia a postupne prichádzame s riešeniami, ktoré súčinne zavádzame do praxe.

SAIDE je teda multisektorová platforma, kde sa aktívni ľudia z rôznych profesijných odvetví spájajú, aby spolupracovali na rozvoji vzdelávania na Slovensku. Spolu s našimi partnermi sa snažíme prichádzať riešeniami zameranými na výzvy, ktorým dnešné vzdelávanie čelí.

Veríme, že práve vzdelanie poháňa všetky formy spoločenského a technologického pokroku. Preto sme sa ako SAIDE komunita rozhodli tento kruh uzavrieť a poháňať dopredu samotné vzdelávanie.

Pridajte sa k nášmu SAIDE tímu a podieľajte sa na rozvoji vzdelávania na Slovensku s nami

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE